Hidroelectrica face angajări la centrala din Sinaia. Postul este pe perioadă determinată

Spread the love

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul UHE Câmpulung, Str.Alexandru cel Bun, Nr.55, Câmpulung, Jud.Argeş, în data de 07.06.2024, ora 10:00, proba practică, cu recrutare internă și externă, pe durată determinată de 1 an, pentru ocuparea postului de operator MHC/CHE-mp la CHEMP Sinaia II/ Formația Exploatare Prahova/Secţia Exploatare Ialomița/UHE Câmpulung din cadrul S.H.Curtea de Argeș.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE :

– Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);

– Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la proba practică, pentru ocuparea postului de operator MHC/CHE-mp, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii : minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare – profil electric, electromecanic, electronic, energetic, automatizari sau similare;
 • Autorizare grupa a-IV-a, cf.ISSM-HE 001 in vigoare (dupa autorizarea pe post);
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro – Despre noi / Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condițiile de dorit: 

 • Absolvent studii medii (liceu, şcoală de maiştri)/superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice;
 • Autorizare ANRE minim II B;
 • Minim 2 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA PROBA PRACTICĂ:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA PROBEI PRACTICE :

Proba practică pentru ocuparea postului de operator MHC/CHE-mp va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durată determinată de 1 an. Nota minimă pentru angajarea în funcţia de operator MHC/CHE-mp este 7,00. Rezultatul probei practice va fi comunicat (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic) în data de 10.06.2024.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la proba practică are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICĂ:

Documentele necesare înscrierii la proba practică se vor depune până în data de 06.06.2024, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane şi Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş. Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *